Services

AL-2 Teknik A/S leverer

professionelle services

til kunder og samarbejdspartnere

Projektforløb og services

AL-2 Teknik A/S tilbyder kunder og samarbejdspartnere lige fra fra valg af den optimale løsning og levering af et produkt med høj driftsikkerhed til idriftsætning og servicering. Få et overblik et typisk projektforløb nedenfor.

forsøg og analysering

 • AL-2 foretager vurdering og/eller laboratorietest omkring mediets egnethed for en filtrering.
 • AL-2 får foretaget eventuelle aftalte analyser af resultatet.
 • AL-2 kan udarbejde en rapport til kunden over forløb og resultat.
 • AL-2 tilbyder udlejning af forsøgsanlæg opstillet hos den enkelte kunde. Dette giver et realistisk resultat både når det gælder analyser, beregninger af kapacitet og driftsomkostninger m.m.
 • Resultater fra forsøg kan danne bedre grundlag for tilbud og endelig løsning.

kundespecifikation og projektering

 • AL-2 tilpasser og fremstiller efter kundespecifikke krav og behov.
 • I projekteringsfasen indgår kundens ønsker omkring udformning og placering af et anlæg.
 • Der aftales hvilke leverancer der skal foretages af AL-2 og hvilke der skal foretages af kunden eller andre leverandører.
 • Der aftales hvor omfattende automation, styring og overvågning, der skal være på det færdige produkt/løsning.

produktion og installation

 • Produktionen igangsættes straks ved ordreafgivelsen og afsluttet projektering.
 • Produktionstiden strækker sig normalt over 4-6 uger fra ordreafgivelsen på et båndfilter og 6-8 uger på et separationsanlæg.
 • Installation hos kunden kan foretages af AL-2 eller der kan aftales delvis installation. Dog skal installationen altid foregå efter anvisning af AL-2.

idriftsætning og indkøring

 • AL-2 afprøver anlæggets funktioner efter afsluttet produktion og installation.
 • AL-2 instruerer kundens operatør(er).
 • AL-2 kan efter aftale foretage opfølgende support og instruktion.

servicering og vedligeholdelse

 • AL-2 har erfarne serviceteknikere som kan levere professionel service efter aftale.
 • AL-2 tilbyder serviceaftaler, hvor der aftales serviceintervaller og eftersyn af produktet.

SERVICERING

For at opretholde optimal drift, er det nødvendigt for de fleste produkter at servicering og vedligeholdelse foretages regelmæssigt. AL-2 Teknik A/S udvikler og fremstiller derfor også produkterne således at sliddele, f.eks. mekanisk bevægelige dele, kan udskiftes, hvis dette bliver nødvendigt.

AL-2 Teknik har erfarne serviceteknikere som kan levere professionel vedligeholdelse, justeringer og reparation. Kontakt os gerne, hvis du vil høre nærmere omkring serviceaftaler. Slid- og reservedele kan dog også bestilles, hvis servicering ønskes foretaget af egne servicefolk.

OPTIMERING

AL-2 Teknik A/S udvikler forsat produktporteføljen og derfor kan ældre løsninger muligvis forbedres eller udbygges for at optimere driften og resultatet. Skiftende krav eller behov kan også kræve at eksisterende løsninger skal modificeres eller udbygges.

Automation af produkterne giver optimal drift, hvor eksempelvis PLC-styring automatisk kan tilpasse systemerne til varierende flow og betingelser. AL-2 har mange års erfaring fra mange forskellige anvendelsesområder – kontakt os derfor for at få vores rådgivning om optimeringsmuligheder.