AL-2 Teknik A/S i dag

AL-2 Teknik A/S drives i dag stadig af Jan Hansen som stiftede virksomheden for mere end 20 år siden i 1994. Siden da har AL-2 udviklet og leveret løsninger til spildevandsbehandling, hvor erfaring og produkter har løst spildevandsopgaver inden for en mange forskellige markedsområder. I dag holder AL-2 Teknik A/S til i egne lokaler på Krøgebækvej i Hovborg, hvor kontor og produktion er samlet under samme tag for at give en dynamisk og fleksibel virksomhed som effektivt kan løse opgaver for kunder og samarbejdspartnere.

Kort om AL-2 Teknik A/S

AL-2 Teknik startede tilbage i 1994 oprindeligt med at fremstille båndfiltre til dambrug for rensning af udledningsvandet. Det viste sig dog hurtigt at det yderst effektive og velfungerende båndfilter, med enkelte små ændringer, kunne anvendes mange andre steder, bl.a. indenfor fødevareindustrien.

Det første AL-2 båndfilter til industrien blev solgt i 1994 til filtrering af gulerodsskræl og vand. Siden er det gået stærkt med udviklingen og i dag er båndfiltret i anvendelse både indenfor fødevareindustrien, slagterier, renseanlæg, fjernvarmeanlæg samt mange andre. Se mere under Løsninger.

AL-2 båndfilteret er også udviklet til anvendelse i et AL-2 Separationsanlæg, hvor man med tilsætning af kemikalier kan lave en kemisk/mekanisk filtrering, dette benyttes bl.a. indenfor fødevareindustrien, eller andre erhverv, hvor man ønsker en reduktion af COD, fedt, olie, maling, tungmetaller eller lignende, ligesom anlægget er yderst effektivt til rensning af kondensat på flisfyrede varmeværker.

AL-2 båndfilter- og separationsanlæg bliver hele tiden udviklet og forbedret for at sikre at vores produkt følger med tiden og lever op til ændrede krav og behov indenfor de forskellige markedsområder. Se mere om vores produkter under Produkter.

“Produkter fremstilles under stor hensyntagen til design, kvalitet og funktionalitet på vort værksted.”

AL-2 Teknik har i dag af både kontorpersonel og egen produktion i lokalerne i Hovborg. Produkter fremstilles under stor hensyntagen til design, kvalitet og funktionalitet på vort værksted. Specialiserede og dygtige underleverandører fremstiller og leverer adskillige dele for at opnå en konstant høj kvalitet.

Størstedelen af produkterne fremstilles i henholdsvis rustfri, polyethylen (PEHD) og polypropylen (PP) og kan tilpasses efter den enkelte kundes ønsker og behov.

Produkterne fra AL-2 Teknik A/S har gennem årene fundet vej til mange forskellige opgaver, og med et effektivt kvalitetsprodukt i stadig udvikling, er vi sikre på, at fremtiden vil bringe nye og spændende opgaver, som vi er klar til at imødekomme.

Overordnet tidslinje

2018
AL-2 Teknik A/S i dag
2017
Underafdelingen AL-2 Agro A/S skifter navn til Cir-Tech A/S og det fulde ejerskab overgår til medstifter Preben Nissen - se mere på www.Cir-Tech.dk
Hovedselskabet AL-2 Teknik A/S forsætter uændret
2017
Påbegyndelse af generationsskifte i AL-2 Teknik A/S mellem stifter Jan Hansen og sønnen Lasse Majgaard Hansen
2012
AL-2 Teknik A/S udvider produktionslokalerne på Krøgebækvej i Hovborg
2008
AL-2 Agro A/S stiftes af Jan Hansen og Preben Nissen. Virksomheden har fokus på landbrug og biogas
2004
AL-2 Teknik A/S begynder at udvikle og dokumentere produkterne ved brug af 3D CAD i SolidWorks
2004
AL-2 Teknik A/S flytter i egne lokaler på Krøgebækvej i Hovborg
2003
AL-2 Teknik A/S udvikler en polymerblander og udviklingen over årene har ført til nuværende version af AL-2 Mixer
2002
AL-2 Separationsanlæg videreudvikles til gylle-separation som blev en markedssucces de kommende fem år grundet offentlige tilskud
1999
AL-2 Teknik overgår til at blive et Aktieselskab (A/S)
1998
AL-2 Separationsanlæg bliver solgt til fødevareindustri
1996
AL-2 Teknik udvikler AL-2 Separationsanlæg som bliver solgt til flisfyrede varmeværker
1995
AL-2 Båndfilter bliver solgt til kommunale rensningsanlæg
1994
Det første AL-2 Båndfilter bliver solgt til fødevareindustri
1994
AL-2 Teknik stiftes af Jan Hansen som et Interessentselskab (I/S)