Videoer

Eksempler på drift og forsøg med AL-2 Separationsanlægget.

Kemisk-mekanisk rensning af spildevand med AL-2 Separationsanlæg

Proces-/spildevand pumpes ind blandekaret af separationsanlægget, hvor den kemiske separation foretages. Her tilsættes kemi for udfældning af partikler samt pH-regulering. Derefter indblandes polymer for at partiklerne danner flokke som lettere kan frafilteres. Flokkene føres ud på båndfilteret, hvor de filtreres fra på båndfilteret for at opnå en adskillelse af slam/partikler og renset vand.

Trin 0:
Spildevand
Trin 1:
Udfældning
Trin 2:
Flokning
Frafilteret partikler
Trin 3:
Separation
Renset vand